Asiantuntijoiden valitsemat turvatuotteet löydät verkkokaupastamme

AP Safe Oy on valikoinut verkkokaupan turvatuotteet huolella. Tuotteet tulevat tunnetuilta, laadukkailta valmistajilta ja niissä on oikein hyvä takuujärjestelmä. Tarjoamme myös suunnittelu-, huolto- ja asennuspalvelua niin lähiympäristössämme Uudellamaalla kuin koko Suomen laajuisesti.

Turvajärjestelmät kodin tai yrityksen turvaksi

Rikosilmoitin ilmoittaa kotona tai yrityksen tiloissa tapahtuvasta onnettomuudesta. Älykäs järjestelmä tunnistaa murron lisäksi myös tulipalon ja vesivahingon ja ilmoittaa niistä eteenpäin pelastuslaitokselle. Näin omaisuus- ja mahdolliset henkilövahingot saadaan minimoitua. Lue lisää.

Jo pelkkä videovalvonta ennaltaehkäisee ilkivaltaa ja murtoja

Videovalvonta on nykyaikaisen teknologian avulla helppo laittaa kattamaan laajasti kiinteistö ja sen ulkotilat. Langattomat kamerat voidaan laittaa myös hankalakulkuisiin paikkoihin ja HD-kamerat kuvaavat selkeästi myös öisin. Lue lisää.

Kulunvalvonnalla helppoa valvontaa

Kulunvalvontajärjestelmät mahdollistavat kiinteistön kävijöiden seurannan helposti. Rajatulla kulkuoikeudella suojaat tiloja asiattomilta henkilöiltä ja voit yhdistää kulunvalvonnan myös työajanseurantaan. Lue lisää.

Tuotesuojaukseen monia vaihtoehtoja

Onko yrityksesi tuotteisiin paras suoja kovahälytin vai sopisiko tarrahälytin paremmin? Nämä ja monet muut tuotteet löydät myös meiltä. Lue lisää.

Rahanhallintaan luotettavat välineet

Luotettavat laitteemme tekevät rahanhallinnasta helppoa ja virheetöntä. Järjestelmät on päivitetty uusimpiin Euro-seteleihin ja jatkossakin uusien seteleiden julkistamisen jälkeen päivitys on helppoa. Meiltä saat myös työaikaa säästävät kolikkolaskurit. Lue lisää.

Mietityttääkö turvallisuus?

Kun oma, läheisten ja omaisuuden turvallisuus on mietteissä, ota meihin yhteyttä. Tarjoamme kustannustehokkaat ratkaisut turvallisuuskysymyksiin.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

AP Safe Oy (Y-tunnus: 0895504-7)
Mäkitorpantie 23
00640 HELSINKI
Puh: 09 856 977 77
Sähköposti: apsafe@apsafe.fi

2. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yhteysloki. Yritysasiakkaalta tallennetaan myös yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, tilaushistoria, tilauksen maksu- ja toimitustapa sekä ip-osoite, josta tilaus on tehty.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse.

3. Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

•Asiakassuhteen hoitamiseen
•Tilauksen toimitukseen, käsittelyyn, sekä arkistointiin
•Tilastollisiin tarkoituksiin
•Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

4. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salasanoin sekä muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

5. Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

6. Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

•Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
•Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
•Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa asetuksiasi Oma asiakastili-sivulla.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.